Harry Potter Magical Wand Cassie's lovely books: prosince 2014

14. prosince 2014

Krátké příběhy z Amazonu.. are you bored? #minigame

Až moc dlouho to leželo v mých konceptech, nedokončené. Jo, nudila jsem se hodně. Ani nevím, jak jsem na něco takového vůbec přišla. Ale bavilo mě to hledat :D


A jak na to? : Jděte na "www.amazon.com", pak zadejte do vyhledávače jakoukoli knihu, rozkliknete si jí a pak pojedete dolů po stránce než narazíte na : "Customers Who Bought This Item Also Bought" a můžete tvořit :DD


.. teď mi dochází jaká je to blbost, ale kdyby jste někdy byli tak znudění, bez inspirace ..
nemáte zač :D

- We were liars, Cinder = Ruby Red panic. Ask the passengers ..
- Byli jsme lháři, Cinder = rubínově červená panika. Zeptej se cestujících..

- Everything leads to you since you've been gone... : Days of blood and starlight across the universe, .. The Program! ..
- Všechno vede k tobě, co si byl pryč .. : dny krve a svitu hvězdy napříč vesmírem, .. Program!

- If I stay, speak the kill order, the giver, if i stay ..
- Jestli zůstanu, řekni zabijácký řád, dárce, jestli zůstanu ..

- It's kind of a funny story .. just one day, to say nothing of the dog .. we were liars. The archived.
- Je to vcelku vtipný příběh .. jen jeden den, říci nic ze psa .. byli jsem lháři. Archivovaní.

- Every day a monster calls the dust of 100 dogs, reality boy..
- Každý den, monstrum zavolá popel ze 100 psů, skutečný chlapče ..

- I'll give you the sun, the beginning of everything.. a little something different. Say what you will where things come back.
- Dám ti slunce, začátek všeho.. něco trochu jiného. Řekni, co řekneš, kde se věci vrátí.